Usługi

Księgi przychodów i rozchodów

Księgowość

Księgi przychodów i rozchodów (KPiR) to uproszczony system księgowości. Są one ewidencją operacji gospodarczych. Nasi specjaliści oferują Państwu prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, a także w razie konieczności pomogą przy przejściu na pełne księgi rachunkowe.

Kto może prowadzić księgi rachunkowe w formie uproszczonej?

Księgi przychodów i rozchodów mogą być prowadzone przez:

  • Osoby fizyczne osiągające przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, które jako formę opodatkowania przychodu wybrały zasady ogólne lub podatek liniowy,
  • Spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób cywilnych oraz spółki partnerskie – których Przechody netto za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości 2 000 000 euro w walucie polskiej.

Osoby, które nie spełnianą powyższych warunków są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości. Sprawdź naszą ofertę z zakresu pełnych usług księgowych:

Uproszczony system księgowości to przede wszystkim ułatwienia w sposobach odprowadzania podatku.

A kiedy będziesz zobowiązany lub wyrazisz potrzebę przejścia na pełne księgi, przeprowadzimy Cię przez procedury.

Zakres usługi obejmuje:

  • Ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • Sporządzanie oraz dostarczanie do urzędów obowiązujących deklaracji i sprawozdań,
  • Sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych dla GUS i NBP,
  • Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych,
  • Konsultacja wyniku finansowego i podatkowego z Klientem,
  • Reprezentowanie interesów klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS,
  • Konsulting księgowy.