Usługi

Książki przychodów i rozchodów

Księgowość

Uproszczony system księgowości to przede wszystkim ułatwienia w sposobach odprowadzania podatku.

A kiedy będziesz zobowiązany lub wyrazisz potrzebę przejścia na pełne księgi, przeprowadzimy Cię przez procedury.

Zakres usługi obejmuje:

  • Ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • Sporządzanie oraz dostarczanie do urzędów obowiązujących deklaracji i sprawozdań,
  • Sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych dla GUS i NBP,
  • Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych,
  • Konsultacja wyniku finansowego i podatkowego z Klientem,
  • Reprezentowanie interesów klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS,
  • Konsulting księgowy.