Usługi

Płace

Obsługa kadr i płac

 • Założenie i prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
 • Sporządzenie listy płac
 • Rozliczanie godzin nadliczbowych zgodnie z dokumentacją
 • Rozliczanie umów cywilno - prawnych
 • Realizacja przelewów wynagrodzeń na konta pracowników
 • Sporządzanie pasków płacowych i raportu RMUA
 • Sporządzanie do ZUS pełnej dokumentacji dotyczącej zasiłków (ZUS Z-3, Z-3a, Z-15 itd.)
 • Rozliczenia kosztów używania samochodów służbowych do celów prywatnych i ryczałtów z tytułu wykorzystywania samochodów prywatnych do celów służbowych
 • Naliczenie przysługujących diet w delegacjach krajowych i zagranicznych
 • Przygotowanie deklaracji do ZUS, US oraz PFRON
 • Przygotowywanie i realizacja przelewów do ZUS, US i PFRON
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników PIT-11/8B
 • Sporządzanie druków ZUS Rp-7 i innych zaświadczeń do celów emerytalnych
 • Kompletowanie dokumentów do ustalania kapitału początkowego w celu przekazania fizycznego do ZUS
 • Przygotowywanie raportów dla potrzeb rachunkowości
 • Sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń
 • Pomoc, reprezentacja i występowanie w imieniu klienta zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem przed instytucjami (ZUS, US)
 • Sporządzanie pełnej dokumentacji kadrowo – płacowej w dwóch językach