Usługi

Kadry

Obsługa kadr i płac

  • Pełne administrowanie teczkami osobowymi
  • Prowadzenie ewidencji czasu pracy
  • Przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, zmianami warunków zatrudnienia i innych wymaganych przepisami Kodeksu Pracy
  • Kontrola ważności okresowych badań lekarskich i szkoleń bhp oraz ewidencja urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji
  • Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy oraz umów cywilnoprawnych
  • Organizacja szkoleń BHP
  • Prowadzenie rejestracji pracowników w ZUS
  • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
  • Nadzór nad prowadzonymi przez Klienta rozliczeniami czasu pracy
  • Raporty Kadrowe