Usługi

Przedstawicielstwo podatkowe podmiotów spoza UE

Rozliczenia VAT

Inwestorom spoza Unii Europejskiej w ramach usług przedstawicielstwa podatkowego oferujemy:

  • Reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym,
  • Generowanie i wypełnianie wszystkich należytych wniosków w imieniu Klienta,
  • Segregowanie i kompletowanie faktur i dokumentów celnych (SAD) oraz wyliczenie należnego zwrotu,
  • Spisanie i przetłumaczenie stosownych zaświadczeń podatkowych,
  • Przelanie kwoty zwrotu oraz przekazanie pełnej dokumentacji,
  • Pomoc radcy prawnego i tłumacza.