Usługi

Prowadzenie ewidencji Intrastat

Rozliczenia VAT

Przedsiębiorstwom zajmującym się importem i eksportem towarów na teranie UE oferujemy możliwość pełnego tworzenia rozliczeń InTRASTAT.

Zakres usługi obejmuje:

  • generowanie deklaracji InTRASTAT z unijnych faktur,
  • składanie deklaracji InTRASTAT,
  • reprezentowanie Klienta przed Głównym Urzędem Statystycznym i Urzędem Celnym,
  • automatyczne grupowanie towarów zgodnie z przepisami,
  • wprowadzanie faktur wewnętrznych, Wspólnotowych Dostaw Towarów (WDT), Wspólnotowych Nabyć Towarów (WNT), a także dokumentów źródłowych,
  • generowanie kwartalnego dokumentu VAT-UE,
  • weryfikacja stawek VAT z taryfą celną,