Usługi

Doradztwo księgowe

Doradztwo księgowe

Zakres usługi obejmuje:

 • Rejestrację spółki lub nowej działalności gospodarczej,
 • Przygotowanie profesjonalnego biznesplanu,
 • Pomoc w organizacji działu księgowości lub przejęcie w outsourcing tego działu i prowadzenie jego pełnej rachunkowości,
 • Ustalenie parametrów księgowania specyficznych dla konkretnej działalności lub spółki,
 • Elektroniczne udostępnianie danych w siedzibie Klienta poprzez usługę księgowości on-line,
 • Opracowanie i wdrożenie systemu rachunkowości zarządczej,
 • Pozyskiwanie oszczędności w firmie,
 • Pozyskiwanie funduszy inwestycyjnych i unijnych
 • Pozyskiwanie korzystnych kredytów,
 • Wyszukiwanie spółek do kupna lub przejęcia,
 • Wycenę spółki oraz obsługę fuzji i przejęć.