Usługi

Analizy finansowe

Analizy i raportowanie finansowe

Prowadzenie własnej działalności nie jest proste. Często trzeba podejmować kluczowe decyzje, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na funkcjonowanie i stan finansowy firmy. Przed dokonaniem takiej decyzji warto skorzystać z analizy i raportów finansowych. W Global Accounting przeprowadzimy dla Państwa taką analizę, na bazie której wystawimy diagnozę gospodarczą.

System sprawozdawczości to całokształt prac związanych z analizą finansową i przygotowaniem właściwych dokumentów z realizacji określonych zadań. Natomiast raport finansowy to formalne sprawozdanie z dokonanych analiz i wyliczeń.

Raport finansowy – do czego jest potrzebny?

Raporty finansowe są korzystnym rozwiązaniem w przypadku sporządzania budżetów finansowych, a także badania i prognozowania kondycji finansowej firmy. Na podstawie analizy finansowej można również przeprowadzić ocenę efektywności obecnych lub przyszłych inwestycji. Przeprowadzanie analiz i raportów finansowych pozwala z wyprzedzeniem ocenić skutki podejmowanych decyzji, dzięki czemu chroni Państwa firmę przed konsekwencjami nietrafionych działań. Dla naszych klientów zajmujemy się m.in.:

• analizami finansowymi firmy,

• sporządzaniem sprawozdań finansowych,

• raportowaniem sprawozdań finansowych.